Stadgar

Vilka skyldigheter har jag som medlem?

  • Ge styrelsen och hantverkare tillträde till din lägenhet för att utföra nödvändigt arbete eller nödvändig tillsyn.
  • Underhålla lägenheten så att ordning och skick upprätthålls så att lägenheten inte förfaller i vanvård.
  • Alltid kontakta styrelsen inför en renovering i lägenheten.
  • Anmäla fel som uppstår till vaktmästare. Allvarliga fel som stopp i golvbrunn, rinnande kranar, fuktskador och liknande ska även anmälas till styrelsen.
  • Efter 23:00 hålla en ljudnivå som inte stör dina grannar.
  • Följa föreningens regler och stadgar för att ordning och trivsel ska bibehållas!
  • Kontakta styrelsen för att få en broschyr om allmänna regler samt stadgar.
  • Kontakta styrelsen i god tid vid alla andrahandsuthyrningar eftersom dessa ska godkännas av styrelsen.

Föreningens stadgar finnas att läsa som PDF:

Se också bostadsrättslagen: https://www.bostadsrättslagen.se/