Stadgar

Vilka skyldigheter har jag som medlem?

 • ge styrelsen och hantverkare tillträde till din lägenhet
  för att utföra nödvändigt arbete eller nödvändig tillsyn.
 • underhålla lägenheten så att ordning och skick upprätthålls
  så att lägenheten inte förfaller i vanvård.
 • alltid kontakta styrelsen inför en renovering i lägenheten!
 • anmäla fel som uppstår till vaktmästare. Allvarliga fel som stopp i golvbrunn,
  rinnande kranar, fuktskador och liknande ska även anmälas till styrelsen!
 • efter 23:00 hålla en ljudnivå som inte stör dina grannar.
 • följa föreningens regler och stadgar för att ordning och trivsel ska bibehållas!
  Kontakta styrelsen för att få en broschyr om allmänna regler samt stadgar.
 • Kontakta styrelsen i god tid vid alla andrahandsuthyrningar eftersom dessa ska godkännas av styrelsen.

Föreningens stadgar finnas att läsa som PDF:

Uppdaterad: 16 May, 2020

Copyright © 2023 - BRF Båstadsgården.