Vanliga frågor

Får man dölja ventilationsluckor i kök eller vardagsrum?

Det är inte tillåtet att bygga för eller tapetsera över ventilationsluckorna i lägenheten. Dessa måste gå att öppna
för att fastigheten ska ha ett visst självdrag. Det är heller inte tillåtet att bygga för imkanalen i köket. Vill man sätta
ett skåp för denna kanal måste det gå att flytta så sotarna kommer åt att sota här. Det går bra att installera en fläkt
i köket, men det måste då vara en kolfilterfläkt och den får inte anslutas till imkanalen.

Hur ansöker jag om parkering i området?

I området råder boendeparkering. Boendeparkering innebär att du dagtid parkerar din bil till ett reducerat pris. Boendeparkering beviljas för den som är folkbokförd på behörig adress inom ett boendeparkeringsområde och dessutom har registreringsadress för eget motorfordon inom samma område. Mer information och fler villkor gällande boendeparkering finner ni på Malmö stads hemsida. Ni ansöker om boendeparkering här. Observera att BRF Båstadsgården inte har någon egen parkering eller kan utfärda tillstånd.

Hur får jag tillgång till föreningens bredband?

Föreningen har installerat bredband från leverantören Ownit. Du beställer anslutning via Ownit.

Hur gör jag en felanmälan?

Felanmälan: https://hagtornservice.se/felanmalan/
Jour: Örestads Bevakning fastighetsjour, telefonnummer 040-93 12 70, kl 16.00-08.30 vardagar och helger.
OBS! Endast vid akuta åtgärder.

Hur ser föreningens kabeltv-utbud ut?

Föreningen får TV i kabel från ComHem. I månadsavgiften ingår baspaketet.

Måste jag ha bostadsrättstillägg till min hemförsäkring?

Föreningen har tecknat bostadsrättsförsäkring med Länsförsäkringar, därmed behövs inte ett speciellt bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Måste jag tänka på något särskilt när det gäller bad-/duschrum?

I äldre badrum saknas fuktspärr. Kontrollera om ditt badrum är i originalskick eller om det renoverats.
Detsamma gäller golvbrunnen. Om badrummet inte uppfyller dagens krav gäller inte din hemförsäkring
vid eventuell vattenskada. Se därför till att försäkra dig om att ditt badrum fyller dagens krav.
Då du renoverar ditt badrum ersätter föreningen dina utgifter för byte av gammal gjutjärnsgolvbrunn.
Det är därför av vikt att du meddelar när renovering ska ske!

Måste man lufta elementen?

Tänk på att lufta elementen regelbundet, gärna ett par gånger om året. Det blir då bättre flöde och värmen fördelas
jämnare över de olika lägenheterna.
Har du ingen finns de att köpa i byggvaruhusen.

Nycklar?

När systemet togs i drift tilldelades alla lägenheter vars tre svarta ASSA-nycklar. Du får själv bekosta nycklar som försvinner eller ej längre fungerar.

Underhållsplan?

Ni hittar vår underhållsplan här (klickbar länk). På de två sista sidorna finner ni vår sammanställning för planerade underhåll de kommande tio åren.

Vad gäller för källar- och vindsförråd?

Källar- och vindsförråd som tillhör lägenheten ska förses med hänglås. Främst för att inte andra ska ställa in saker
i dina förråd som du sedan har skyldighet att forsla bort! Styrelsen kommer sätta upp hänglås på olåsta förråd och
dessa låses sedan upp mot betalning.

Vad gäller för sopor och annat avfall?

Sopor ska sorteras och förpackas väl. Grovsopor får inte placeras i sophuset. Förvara dem i ditt källarförråd tills
container kommer eller forsla bort dem till närmsta återvinningsstation. Föreningen har container uppställd på gården cirka en gång i kvartalet. Vill du veta när containern kommer nästa gång kontakta styrelsen via mail. Du kontaktar även styrelsen via mail om du behöver forsla bort vitvaror.

 

Här finns en guide för sortering av avfall som är en god hjälp när du är osäker på vad som gäller: sorteringsguide.

Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

Från och med 1 januari 2019 sker andrahandsuthyrning av lägenheter genom vår ekonomiska förvaltare Bredablick. Blankett för ansökan om uthyrning i andrahand finns på Bredablicks hemsida. Ni finner även blanketten här (länk).
Ifylld blankett skickas för godkännande av styrelsen till info@bblick.se eller via post till:

 

Bredablick Förvaltning
Box 243
201 22 Malmö

 

Observera att föreningen måste godkänna andrahandsuthyrningen innan uthyrningsperioden börjar löpa. Var därför ute i god tid.

Vad gäller vid renovering?

Ska du utföra en större renovering är du enligt föreningens stadgar skyldig att meddela detta SKRIFTLIGEN
till styrelsen via bastadsgarden@ownit.nu eller lämna anmälan i styrelsens brevlåda på baksidan av hus 1,
Spånehusvägen 56, i källarnedgången, postadress Nobelvägen 115, SE-214 33  Malmö.
Anmälan kommer sedan att bifallas, avslås eller behöva kompletteras för godkännande.

 

Det är inte tillåtet att stänga av gas utan styrelsens tillåtelse! För information om hur ni går tillväga kontakta styrelsen via mail.

 

Innan du påbörjar renoveringen ska du också kontakta Tubus. Anledningen till att du ska kontakta Tubus är för att föreningen nyligen genomförde en relining och för att vår garanti ska gälla måste Tubus kontaktas. Vid renoveringen ska Tubus komma till er för att försegla redan relinade rör, detta gäller såväl kök som badrum. När Tubus utförde reliningen protokollförde de alla åtgärder i lägenheterna och vid en renovering är det möjligt för Tubus att åtgärda eventuella brister.

 

Tubus kommer fakturera föreningen för kostnaden avseende relining och försegling av redan relinade rör.

 

Kontaktuppgifter till Tubus:

Tobias Asplund

Telefonnummer: 0709 20 61 54

E-post: tobias.asplund@tubussystem.se

www.tubussystem.se

 

Var förvarar jag cyklar och barnvagnar?

Cyklar, barnvagnar, sopor och andra föremål får inte förvaras i trapphusen. Tänk på brandrisken och framkomligheten.
Det finns ett barnvagnsförråd i miljöhuset mitt på gården mellan bostadshusen. Cykelparkeringar finns både i källarna
och på gården samt i trädgården framför hus 1 mot Spånehusvägen.

Vem ansvarar för underhåll av lägenheten?

Du ansvarar själv för lägenhetens underhåll och skick. I föreningens stadgar står utförligt vilka åtaganden som
åligger dig som bostadsrättsinnehavare och vilka åtagandes som är föreningens ansvar. Läs gärna igenom dessa
för att skapa dig en bild av vad som gäller. Generellt kan man säga att allt synligt i lägenheten tillhör lägenhets-
innehavaren, förutom radiatorer och porttelefon.

 

Uppdaterad: 16 May, 2020

Copyright © 2023 - BRF Båstadsgården.