För mäklare

Ekonomi
Föreningen har mycket god ekonomi och räknat på föreningens storlek om drygt 100 lägenheter är den nästan skuldfri. Föreningens löpande ekonomi och administration hanteras av Bredablick Förvaltning AB.

I enlighet med föreningens stadgar är kostnad för överlåtelse 2,5% av prisbasbelopp och pantsättningsavgift 1% av prisbasbelopp.

Alla frågor om panter, nuvarande ägare och överlåtelsehandling hänvisas till Bredablick Förvaltning AB. Kontakt mellan medlemmar och Bredablick Förvaltning AB gör enklast genom info@bblick.se

I samband med överlåtelse kan tillsyn av lägenheten ske om det önskas. Tillsynen görs då av styrelsen tillsammans med köparen. Skicka mail till bastadsgarden@ownit.nu OBS! Det är inte en besiktning.

Energi
Fastigheten är energideklarerad enligt Boverkets föreskrifter och förbrukningen är 154 kWh/m2 per år vilket är medelnivå för liknande fastigheter.

Juridik
Juridiska personer är välkomna att ansöka om medlemskap i föreningen för kommersiella lokaler upplåtna med bostadsrätt. Läs mer om Stadgar.

Underhållsplan
Underhållsplan Brf Båstadstadsgården: https://www.bastadsgarden.se/underhallsplan/

Renovering
AVLOPPSSTAMMAR: relining 2018.
BALKONGER: finns ej.
BRANDSÄKERHET: montering av brandsläckare och brandvarnare 2020.
EL: omdragen, elskåp/jordfelsbrytare 1997.
ENTRÉDÖRRAR: målade, nya lås 2007/2008 renovering av entrépartier 2020.
FASAD: putsad 1955, målad 2003, nederdel klotterskydd 2010.
FÖNSTER: 3-glas 1987, målade 2007/2008.
GÅRD: miljöhus 2007, dränering, plattor 2012/2013.
LÄGENHETSDÖRRAR: branddörrar 1995.
RADIATORER: utbytta 2013/2014.
STAKET: nytt staket vid Spånehusvägen 2020.
TAK: papp/plåtdetaljer 2000, skorstenar 2006.
TVÄTTUTRUSTNING: 2010-2014, nya torkskåp september 2019.
VATTENSTAMMAR: utbytta 1995.
VÄRMEANLÄGGNING: utbytt 2000. Renoverad 2020.

Gällande föreningens portar och grindar
Om du är i behov av att ställa upp portdörr, så finns det på de flesta portar en dörrstoppsanordning så att du lätt kan ställa upp dörren, finns inte detta får du själv ombesörja en anordning så att dörren inte stängs. Om du bor i huset Nobelvägen 117, eller förmedlar en lägenhet i det hus, hänvisas du till att använda dig av den grind som finns mot Båstadsgatan. På den grind finns en liknande anordning som finns på portarna. Det är inte tillåtet att använda sig av tejp för att dörrportar och grindar inte ska låsa sig/stängas. Våra lås har en speciell konstruktion och när ni använder er av tejp riskerar ni att ta sönder låset, och vi måste då anlita en tekniker för att medlemmarna ska kunna ta sig in i sin port. Upptäcker föreningen att det används tejp på våra portar och grindar, kommer en avgift att faktureras er.

Vi ber er respektera detta.