NyheterUnderhållsarbete – avstängt vatten

February 13, 2020

Det pågår underhållsarbete i föreningen och med anledning av detta är vattnet avstängt fram till kl 16 idag, torsdagen den 13 februari 2020.

Det kom till styrelsens kännedom först idag att detta påverkar båda husen. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

Gällande Nobelvägen: Enligt uppgift finns det kallvatten och det går även bra att använda kranarna.

Gällande Spånehusvägen: informationen som står på portarna är det som gäller.

Styrelsen

CONTAINER 14-16 FEBRUARI

January 23, 2020

Containern kommer att vara uppställd på gården från fredagen den 14 februari till söndagen den 16 februari 2020.

  • Dela eller ta sönder större föremål så att alla får möjlighet att kasta sitt bråte.
  • Tänk miljömässigt och sortera det som ska kastas i våra behållare som finns i miljöhuset.
  • Bråte från lägenhetsrenovering bortforslas på medlemmens egen bekostnad.

Har ni vitvaror som behöver bortforslas – kontakta styrelsen via mail (bastadsgarden@ownit.nu) eller lämna en lapp i vår brevlåda, Spånehusvägen 56 källarnedgången närmast Nobelvägen.

Hälsningar,
Styrelsen

ÅRSSTÄMMA 2020

January 13, 2020

Stämman kommer hållas 21 april 2020. Formell kallelse till stämman kommer vara medlemmarna tillhanda i enlighet med föreningens stadgar.

FÖRENINGEN BEHÖVER DIG

Vi har glädjen att meddela föreningens medlemmar att flertalet platser i föreningens styrelse blir tillgängliga för nya hungriga individer villiga att föra föreningen med stadig hand in i det nya decenniet.

Föreningen måste enligt lag ha en styrelse och en styrelseordförande. Om föreningen inte får ihop en styrelse måste föreningen likvideras. Med andra ord, utan styrelse ingen bostadsrättsförening.

Styrelsen väljs på föreningsstämman som i år hålls 2020-04-21.

Föreningens styrelse ansvarar för följande:
· Beslutar om firmateckningen
· Kallar medlemmarna till föreningsstämman
· Företräder föreningen
· Ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
· Ansvarar för att årsredovisningar upprättas
· Rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
· Anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket

Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden. Ett arvode om tre prisbasbelopp fördelas bland medlemmar i styrelsen.

Den 25/2 har du möjlighet att träffa styrelsen och ställa frågor. Vi kommer att vara i styrelserummet i källaren på huset på Spånehusvägen mellan klockan 17.00-18.30 och bjuder på lite fika.

Om du är intresserad skicka intresseanmälan till bastadsgarden@ownit.nu, lägg en lapp på vår postlåda eller gör en anmälan direkt på plats den 25/2. Vi behöver ha in din anmälan, inte bindande, senast den 1 april.

Med hopp om många svar,

Styrelsen

MOTIONER

För de medlemmar som önskar lämna motioner till stämman ska dess vara styrelsen tillhanda senast 29 februari 2020.
Mall för motionens utförande finner ni nedan. Frågor som inte motioneras i tid kommer ej behandlas på stämman.

Formell kallelse till stämman kommer vara medlemmarna tillhanda enligt stadgar.

Motioner skickas till styrelsens e-mail alternativt lämnas i styrelsens brevlåda.
Styrelsens e-mailadess: bastadsgarden@ownit.nu

Motionsmall:

Motion till brf namn
Rubrik – informativ och tydlig

Bakgrund – Vad är anledningen till att motionen behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.

Motivering – Beskriv problemet och varför det finns behov att lösa frågan. Beskriv även eventuella hinder eller problem.

Förslag till beslut/yrkande – Beskriv förslaget till beslut/yrkande

Bifoga eventuella bilagor

Ombesiktning OVK

December 17, 2019

Här finner ni protokollet från ombesiktning OVK. Om er lägenhet ej finns med i listan betyder det att den inte har några anmärkningar. Observera att samtliga lägenheter måste godkännas för att besiktningsresultatet för föreningen ska kunna bli godkänt. 

Besiktningsprotokoll Brf Båstadsgården (klickbar länk) första sidan avser Nobelvägen 117 och andra sidan avser Spånehusvägen 56.

AVGIFTSHÖJNING 1 JANUARI 2020

Som ni säkert läst i vårt senaste nyhetsbrev, och sett på de nya avierna, höjs månadsavgiften till föreningen med 7% från och med 1 januari 2020.

Höjningen görs för att föreningens intäkter ska täcka framtida underhåll. Höjningen rekommenderades av vår ekonomiska förvaltare. 2016 och 2017 höjdes hyran med 3% vardera år, 2018 och 2019 gjordes inga höjningar, med de två föregående årens icke-höjningar i åtanke är nog ökningen med 7% sett över två år inte orimlig. Bredablick anser att marginalerna vår förra förvaltare rekommenderade var aningen snäva. Exempelvis är ränteläget nu väldigt fördelaktigt, men extra marginaler kan vara nyttigt på sikt om ränteläget förändras.

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen via e-post.

UNDERHÅLLSPLAN

December 10, 2019

Vår underhållsplan hittar ni här (klickbar länk). På de två sista sidorna finner ni vår sammanställning för planerade underhåll de kommande tio åren.

Har ni några frågor är ni välkomna att skicka ett e-post till oss.

God jul och gott nytt år,
Styrelsen

NYCKELÅTERLÄMNING

November 26, 2019

Tisdagen den 3 december 2019 kl 17.00-18.00
Torsdagen den 12 december 2019 kl 17.00-18.00

Nyckelåterlämningen sker i föreningens styrelserum som ligger i hus 1, Spånehusvägen 56, vid källarnedgången närmast Nobelvägen.

INFORMATIONSBLAD NOVEMBER 2019

November 23, 2019

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandvarnare kommer att sättas upp i alla trappuppgångar. Som en del i brandskyddsarbetet samt för att underlätta för städpersonalen ska inga föremål (inklusive dörrmattor och krukväxter) förvaras i trappuppgångar. Innan 2019-12-31 ska alla föremål avlägsnas. Saker som därefter finns kvar kommer att bortforslas. Vi vill även återigen påpeka att alla lägenheter SKA ha brandvarnare enligt lag. Skulle ni ha problem att byta batteri eller sätta upp brandvarnare vänligen kontakta styrelsen så hjälper vi dig gärna.

Underhållsplan utförd kommer komma upp inom kort på hemsidan

Under året har en underhållsplan för föreningen utarbetats. Den kommer inom kort finnas tillgänglig på vår hemsida.

Hyreshöjning

I samråd med vår ekonomiska förvaltare Bredablick har styrelsen i år beslutat om en hyresökning om 7% från 2020-01-01. Beslutet har tagits med hänsyn till inflation, ökade omkostnader samt framtida underhåll.

Nya styrelsemedlemmar

På grund av stort manfall inför nästa år söker vi redan nu efter nya styrelsemedlemmar. Detta är din chans och stora möjlighet att påverka BRF Båstadsgårdens framtid! Hör av er till styrelsen vid intresse.

Radonmätning och Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Dosor för radonmätning är nu utdelade och mätningen igång.

Ett mindre antal lägenheter har fortsatt anmärkning på OVK som kräver åtgärd, det innebär att ventilationen som helhet fortsatt är underkänd. Stort tack till alla som åtgärdat anmärkningar, arbetet fortsätter dock tyvärr. Alla som återigen blivit underkända kommer att meddelas detta separat.

Styrelsen vill även önska alla medlemmar

God jul och Gott nytt år!

Copyright © 2020 - BRF Båstadsgården.