NyheterÅrsredovisning 2022

May 24, 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

April 19, 2022

Här kan man läsa årsredovisningen för 2021.

Datum för årsstämma är 4/5 kl 17:00

Arsredovisning_2021_Brf_Bastadsgarden#624e9f01db1d0

BJÖRKARNA

January 4, 2021

björkI ovädret den 27 december föll tyvärr en av de fina björkarna på innergården. Trädet välte planket mot Nobelvägen, men inga människor skadades. Trädet är bortforslat och planket som blivit skadat ligger nu ner för att inte riskera att välta på någon.

Styrelsen har beslutat att ersätta planket som är i äldre skick och inväntar offerter på detta. Vi har beslutat att fälla även den andra björken då det finns risk att denna också skulle kunna välta. Samtidigt fäller vi också ett svampangripet träd och en trädstubbe på Spånehusvägen. Vi kommer att ersätta träden på gården genom att plantera två nya björkar. Även trädet på Spånehusvägen kommer att ersättas med ett nytt likvärdigt träd.

Vi vill också er alla ett gott nytt år!

Hälsar

Styrelsen

TRÄDGÅRDGRUPPEN

September 1, 2020

Under 2020 har vi startat en trädgårdsgrupp i föreningen. På baksidan av fastigheten med adress Nobelvägen 117 odlar vi i odlingslådor. Vi kommer under hösten 2020 också att plantera fler perenner i rabatterna för att göra vår fina gård ännu grönare. Om du vill vara med i trädgårdsgruppen är du välkommen att höra av dig till styrelsen via mejl!

FÖRENINGEN VILL VÄLKOMNA DEN NYA STYRELSEN FÖR 2020/2021.

June 2, 2020

Vilka som ingår i styrelsen finner du här.

Du når styrelsen i första hand genom att e-posta till bastadsgarden@ownit.nu.
Styrelsens brevlåda finns på baksidan av hus 1, Spånehusvägen 56,
vid källarnedgången närmast Nobelvägen.

ÅRSREDOVISNING 2019

May 16, 2020

Årsredovisning 2019

RENOVERING AV ENTRÉPARTIER

May 10, 2020

Schööns Måleri AB påbörjade under vecka 18 renoveringen av våra entrépartier. Målaren kommer sätta upp meddelande om när ert entréparti är under behandling. Ni behöver då vara extra försiktiga så att ni inte får olja/medel på era kläder.

Är det något ni undrar kan ni alltid fråga målaren som är på plats eller kontakta Schööns Måleri. Telefonnummer hittar ni på lapparna som sitter på anslagstavlan i er entré.

Vill ni se resultatet så är entrépartiet på Nobelvägen 117D färdigt.

Hälsningar
Styrelsen

ÅRSSTÄMMA 2020

May 9, 2020

Alla medlemmar i föreningen fick under gårdagen en kallelse (ni hittar den även här kallelse årsstämma) till föreningens årsstämma i sitt brevinkast. Årsredovisningen har skickats till Bredablick för tryck och kommer att delas ut till er så snart som möjligt. Vi kommer även att ha några exemplar tillgängliga på stämman. Stämman kommer hållas den 2 juni 2020 kl 18.00 på vår innergård. Föreningen kommer bjuda på enklare mat som är vegetarisk. Vill du ha mat måste du anmäla dig senast den 26 maj 2020. Du kan antingen anmäla dig via talongen som är längst ner i kallelsen, eller skicka e-post till bastadsgarden@ownit.nu. Vi behöver ditt namn, lägenhetsnummer, hur många som kommer från hushållet och eventuell specialkost. Om du inte kan delta fysiskt på mötet är det möjligt att rösta via ombud, då behöver ombudet ha med sig en fullmakt. Fullmakt kan du skriva ut här: fullmakt föreningsstämma. Behöver du hjälp med att skriva ut fullmakten, hör av dig till styrelsen i god tid innan stämman.

Det är helt okej att dyka upp på stämman utan att ha anmält sig, men vi beställer mat utifrån antalet anmälda.

Vi ses på stämman
Styrelsen

INFORMATIONSBREV APRIL 2020

April 20, 2020

Årsstämma

Förhoppningsvis har ni redan tagit del av så har vi med anledning av coronaviruset/covid-19 beslutat att flytta årsstämman till senare. Enligt våra stadgar ska stämman hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, om regeringen inte beslutar något annat. Vi, precis som många andra, följer utvecklingen av coronaviruset/covid-19.

I enlighet med våra stadgar kommer kallelsen utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen kan du skicka intresseanmälan till bastadsgarden@ownit.nu, lägga en lapp i vår postlåda eller anmäla ditt intresse direkt på plats vid den kommande stämman.

Renoveringar, reparationer och förändringar i föreningen sedan årsstämman 2019

Vi har upprättat en underhållningsplan och har under det gångna året gjort både större och mindre förändringar utifrån denna. Under tiden som gått har vi även fått prioritera om för att uppfylla lagkrav.

Vi har haft stort fokus på brandsäkerhet och ett systematiskt brandskyddsarbete har påbörjats. Detta innebär att Hagtorn varje månad går en brandskyddsrond och ser till så att brandsäkerheten når upp till Myndighet för Skydd och Beredskap krav.

Vi har även installerat brandvarnare i källare och vindsutrymmen samt två brandvarnare i varje trappuppgång. Brandsläckare har placerats vid tvättstugor, sophuset och i varje brandcell på vinden.

För att efterleva reglerna kring brandceller och för att undvika spridning av eventuell brand har vi installerat dörrstängare på käll- och vindsdörrar. Notera att utrymningsvägen i källaren är ut mot innergården och är markerad med utrymningsväg skylt.

Det tidigare trasiga trästaketet på Spånehusvägen har rivits ner och ersatts med ett Gunnebostaket. I höst ska det planteras avenbokhäck på insidan av staketet så att staketet passar in bättre med den befintliga avenbokshäcken som finns vid gavlarna kring husen. Vi har fått lite frågor kring valet av staket, vi valde Gunnebostaketet på grund av att det är ett prisvärt och mer tåligt alternativ till ett staket i trä samt att de kommande buskarna ska formas runt staketet. Det tidigare trasiga staketet föll utanför vår tomtgräns och utgjorde en risk med lösa spikar och plankor.

Vi har inlett en god relation med Hagtorn Fastighetsservice och ser framemot ett fortsatt gott samarbete. Vi hoppas att våra grönytor ska se bättre ut än någonsin, utfyllnad av växter och buskar samt beskärning av träd utförs med jämna mellanrum och vi hoppas att detta ska öka trivseln.

Under vår och sommar kommer alla ytterdörrar till trappuppgångarna totalrenoveras med förhoppningen att de ska återställas till sitt ursprungliga skick!

Vid genomgång inför vår underhållsplan noterades att sargen var sliten och sanden behövdes bytas ut. Enligt Boverket ska en sandlåda besiktas och kontrolleras flera gånger per år. Vi har därför i samråd med vår byggingenjör bestämt oss för att ta bort sandlådan och ersätta den med gräsmatta. På Arilds Plan precis intill vår förening byggs just nu en stor lekplats som invigs den 29 maj 2020 och vi hoppas att detta kan vara till tröst till de som använt sandlådan flitigt.

Nu när grillsäsongen kommit igång hoppas att vi alla kan njuta av våra fina grillplatser. För en ökad trivsel lämna gärna det så som ni hade önskat att det såg ut när ni anlänt!

 

Ha en underbar vår!
styrelsen för BRF Båstadsgården

 

ÅRSSTÄMMA FLYTTAD

April 8, 2020

Vi har tidigare gått ut med information om att föreningen kommer hålla årsstämma i slutet av april 2020. Vi kommer, på grund av corona, inte kunna hålla stämman som planerat. I dagsläget är det inte bestämt när stämman kommer att hållas. Enligt våra stadgar ska stämman hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, om regeringen inte beslutar något annat. Vi, precis som många andra, följer utvecklingen av coronaviruset/covid-19. Vi förlitar oss på Folkhälsomyndighetens och regeringens information och rekommendationer.

I enlighet med våra stadgar kommer kallelsen utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen kan du skicka intresseanmälan till bastadsgarden@ownit.nu, lägga en lapp i vår postlåda eller anmäla ditt intresse direkt på plats vid den kommande stämman.

Copyright © 2023 - BRF Båstadsgården.