NyheterGLÖM INTE TESTA DIN BRANDVARNARE

November 4, 2019

Genom att ha en fungerande brandvarnare kan du rädda liv och hem!

  1. I Sverige saknar 400 000 hushåll en fungerande brandvarnare.
  2. Brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut.
  3. Se till att din brandvarnare fungerar. Det kan vara skillnaden mellan liv och död.

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en påminnelsetjänst där du kan välja om du vill ha en påminnelse om att testa din brandvarnare en gång om året, en gång i halvåret eller oftare än så. Du registrerar ditt svenska mobilnummer på aktivmotbrand.msb.se och väljer hur ofta du vill ha påminnelsen, klicka därefter på skicka.

INFOBLAD OKTOBER 2019

October 5, 2019

Nya riktlinjer vid renovering av badrum och kök.

Inför renovering ska i god tid:
– Styrelsen kontaktas via e-post eller lapp i vår brevlåda
– Tubus kontaktas, för eventuell försegling av redan relinade rör alternativt åtgärd av eventuella brister som inte var möjliga att åtgärda under reliningen 2018, eventuella kostnader faktureras föreningen

Kontaktuppgifter till Tubus finns på föreningens hemsida eller kan förmedlas av styrelsen.

Andrahandsuthyrning

Det har kommit till styrelsens kännedom att flertalet uthyrningar sker utan styrelsens medgivande. Med hänvisning till föreningens stadgar är du som medlem skyldig att höra av dig till styrelsen och ansöka om tillstånd innan andrahandsuthyrning sker.

Radonmätning

Föreningen är ålagda enligt lag att i år utföra radonmätning i vår boendemiljö. Mätningen utförs genom att små dosor placeras ut i ett antal lägenheter fördelade över samtliga trapphus och våningsplan. Utvalda lägenhetsinnehavare tillfråga och får ytterligare information om mätningen.

Brandsäkerhet

Styrelsen har under sommaren installerat brandsläckare, brandvarnare samt tillhörande skyltning i gemensamma utrymmen som en del i brandskyddsarbetet. Vi vill informera om att du som lägenhetsinnehavare ansvarar för följande:

– Att din lägenhet har en fungerande brandvarnare.
– Inga föremål placeras i allmänna utrymmen
– Inga brandfarliga gaser, vätskor eller explosiva ämnen får förvaras på vindar eller i källare.
– Dörrar i anslutning till vindar och källare bör hållas stängda och låsta.

Ny fastighetsförvaltare

– Föreningen har sedan 2019-09-01 Hagtorn som ny fastighetsförvaltare. Bredablick är kvar som ekonomisk förvaltare. Kontaktuppgifter finns att tillgå i varje trapphus och på hemsidan.

Händer i föreningen

– Upprustat lusthuset
– Brandsäkrat gemensamma utrymmen
– Införskaffat nya torkskåp för samtliga tvättstugor
– OVK-ombesiktning (information utdelas separat, påbörjad)
– Radonmätning (beställd)
– Byte av fjärrvärmeväxlare (beställd)
– Diskussioner om låsbyte och olika alternativ
– Upprustning av ytterdörrar (planerat till våren)
– Nytt staket och häckplantering på Spånehusvägen
– Diverse underhåll av innergården diskuteras och planeras inför kommande säsong

Vänliga hälsningar,
styrelsen

Inför renovering

September 1, 2019

Gällande badrums- och/eller köksrenoveringar

I god tid inför renovering av badrum och/eller kök ska styrelsen kontaktas. Detta gör du genom att skicka ett e-post till bastadsgarden@ownit.nu eller lämna en lapp i vår brevlåda. Innan du påbörjar renoveringen ska du också kontakta Tubus. Anledningen till att du ska kontakta Tubus är för att föreningen nyligen genomförde en relining och för att vår garanti ska gälla måste Tubus kontaktas. Vid renoveringen ska Tubus komma till er för att försegla redan relinade rör, detta gäller såväl kök som badrum. Dessutom är det vid renovering möjligt för Tubus att åtgärda eventuella brister som inte var möjliga att avhjälpa vid reliningen.

Tubus kommer fakturera föreningen för kostnaden avseende relining och försegling av redan relinade rör.

Vänligen kontakta Tubus enligt nedan och ta reda på vad som gäller för just din lägenhet. Tänk på att kontakta Tubus i god tid innan ni påbörjar renoveringen för att bestämma tid.

Har du originalbrunn i lägenheten? Föreningen står för dina kostnader för byte av gammal gjutjärnsgolvbrunn. Viktigt här är att du ber utföraren specificera och separera kostnad för material och byte från dina övriga kostnader.

Kontaktuppgifter till Tubus:
Tobias Asplund
Telefonnummer: 0709 20 61 54
E-post: tobias.asplund@tubussystem.se
www.tubussystem.se

BYTE AV FASTIGHETSFÖRVALTARE

August 23, 2019

Då styrelsen i BRF Båstadsgården upplevt att Bredablick inte fullföljt sina åtaganden för trädgård-, fastighetsskötsel och städning som avtalat sades avtalet med Bredablick upp tidigare under året. Under våren och sommaren har ett nytt avtal framtagits med Hagtorn Fastighetsservice gällande samma tjänster. Avtalet börjar gälla 2019-09-01. Den enda viktiga praktiska detaljen är att felanmälningar därefter görs via Hagtorns hemsida (https://hagtornservice.se/felanmalan/).

För akuta ärenden jourtid kontaktas precis som tidigare Örestads bevakning.

Vi har kvar Bredablick som vår ekonomiska förvaltare.

Vänligen,
Styrelsen

Dags för äppelkaka?

August 10, 2019

Ni vet väl om att vi har flera äppelträd på vår innergård?
Plocka några äpple och bjud någon du tycker om på kaka.

Underkänd OVK? kolla hit

August 8, 2019

Har du fått en lapp i din brevlådan angående underkänd OVK och efter att ha läst informationen föreningen skickade med fortfarande har frågor? I så fall går det bra att kontakta Bravida. Vår kontaktperson på Bravida heter Johan Forsberg. Ni kan nå Johan via mail: johan.forsberg@bravida.se eller på telefonnummer 040 14 56 55. Tänk på att ha anmärkningarna för just er lägenhet tillgängliga så Johan kan hjälpa er på bästa möjliga sätt.

Om ni vill ha hjälp (mot kostnad) med att åtgärda era brister kan ni kontakta styrelsen via mail bastadsgarden@ownit.nu och meddela oss detta. Vi vill göra er uppmärksamma på att arbetet för åtgärderna kommer faktureras er.

Har ni åtgärdat era anmärkningar? Glöm inte att meddela oss.

Hälsningar
Styrelsen

Information om Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

June 14, 2019

Vår bostadsrättsförening är enligt lag ålagd att regelbundet göra en så kallad OVK för att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssytemet fungerar tillfredsställande. I vårt hus har vi självdragsventilation och ska genomföra OVK vart 6:e år. Under 2018 genomfördes en sådan i föreningen, men dessvärre med underkänt resultat. Väldigt många av lägenheterna har fått anmärkning(ar) och dessa ska åtgärdas för att säkerställa god ventilation. Föreningen kan annars bli skyldig att betala vite. Ansvaret för ventiler, filter och fläktar ligger enligt våra stadgar på bostadsrättsinnehavaren.

Berörda lägenheter har tilldelats information om åtgärdande av brister. Har du inte fått någon information betyder det att din lägenhet fått godkänt resultat och du behöver således inte vidta några åtgärder.

Åtgärder från styrelsen sida har dröjt och för detta ber vi om ursäkt. Dock kan poängteras att åtgärder troligen inte vidtagits efter tidigare OVK av föregående styrelse/r som också den med största sannolikhet varit underkänd då antalet lägenheter med anmärkning/ar är väldigt många.
Vi hoppas att vi i samarbete med er ska kunna säkerställa godkänd OVK snarast möjligt.

Vänligen,
Styrelsen Brf Båstadsgården

FELANMÄLAN

May 9, 2019

Felanmälan: https://bredablickforvaltning.se/felanmalan/ eller telefonnummer 040-600 96 10.

 
Jour: Örestads Bevakning fastighetsjour, telefonnummer 040-93 12 70, kl 16.00-08.30 vardagar och helger.
OBS! Endast vid akuta åtgärder.

NYCKELÅTERLÄMNING

May 8, 2019

Tisdagen den 21 maj klockan 17.30-18.00

Nyckelåterlämningen sker i föreningens styrelserum som ligger i hus 1, Spånehusvägen 56, vid källarnedgången närmast Nobelvägen.

FÖRENINGEN VILL VÄLKOMNA DEN NYA STYRELSEN FÖR 2019/2020.

Vilka som ingår i styrelsen finner du här.

Du når styrelsen i första hand genom att e-posta till bastadsgarden@ownit.nu.
Styrelsens brevlåda finns på baksidan av hus 1, Spånehusvägen 56,
vid källarnedgången närmast Nobelvägen.

Copyright © 2019 - BRF Båstadsgården.