MOTIONER

Postat January 13, 2020 i Hemsida Information

För de medlemmar som önskar lämna motioner till stämman ska dess vara styrelsen tillhanda senast 29 februari 2020.
Mall för motionens utförande finner ni nedan. Frågor som inte motioneras i tid kommer ej behandlas på stämman.

Formell kallelse till stämman kommer vara medlemmarna tillhanda enligt stadgar.

Motioner skickas till styrelsens e-mail alternativt lämnas i styrelsens brevlåda.
Styrelsens e-mailadess: bastadsgarden@ownit.nu

Motionsmall:

Motion till brf namn
Rubrik – informativ och tydlig

Bakgrund – Vad är anledningen till att motionen behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.

Motivering – Beskriv problemet och varför det finns behov att lösa frågan. Beskriv även eventuella hinder eller problem.

Förslag till beslut/yrkande – Beskriv förslaget till beslut/yrkande

Bifoga eventuella bilagor

Copyright © 2021 - BRF Båstadsgården.