INFORMATIONSBREV APRIL 2020

Postat April 20, 2020 i Hemsida Information

Årsstämma

Förhoppningsvis har ni redan tagit del av så har vi med anledning av coronaviruset/covid-19 beslutat att flytta årsstämman till senare. Enligt våra stadgar ska stämman hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, om regeringen inte beslutar något annat. Vi, precis som många andra, följer utvecklingen av coronaviruset/covid-19.

I enlighet med våra stadgar kommer kallelsen utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen kan du skicka intresseanmälan till bastadsgarden@ownit.nu, lägga en lapp i vår postlåda eller anmäla ditt intresse direkt på plats vid den kommande stämman.

Renoveringar, reparationer och förändringar i föreningen sedan årsstämman 2019

Vi har upprättat en underhållningsplan och har under det gångna året gjort både större och mindre förändringar utifrån denna. Under tiden som gått har vi även fått prioritera om för att uppfylla lagkrav.

Vi har haft stort fokus på brandsäkerhet och ett systematiskt brandskyddsarbete har påbörjats. Detta innebär att Hagtorn varje månad går en brandskyddsrond och ser till så att brandsäkerheten når upp till Myndighet för Skydd och Beredskap krav.

Vi har även installerat brandvarnare i källare och vindsutrymmen samt två brandvarnare i varje trappuppgång. Brandsläckare har placerats vid tvättstugor, sophuset och i varje brandcell på vinden.

För att efterleva reglerna kring brandceller och för att undvika spridning av eventuell brand har vi installerat dörrstängare på käll- och vindsdörrar. Notera att utrymningsvägen i källaren är ut mot innergården och är markerad med utrymningsväg skylt.

Det tidigare trasiga trästaketet på Spånehusvägen har rivits ner och ersatts med ett Gunnebostaket. I höst ska det planteras avenbokhäck på insidan av staketet så att staketet passar in bättre med den befintliga avenbokshäcken som finns vid gavlarna kring husen. Vi har fått lite frågor kring valet av staket, vi valde Gunnebostaketet på grund av att det är ett prisvärt och mer tåligt alternativ till ett staket i trä samt att de kommande buskarna ska formas runt staketet. Det tidigare trasiga staketet föll utanför vår tomtgräns och utgjorde en risk med lösa spikar och plankor.

Vi har inlett en god relation med Hagtorn Fastighetsservice och ser framemot ett fortsatt gott samarbete. Vi hoppas att våra grönytor ska se bättre ut än någonsin, utfyllnad av växter och buskar samt beskärning av träd utförs med jämna mellanrum och vi hoppas att detta ska öka trivseln.

Under vår och sommar kommer alla ytterdörrar till trappuppgångarna totalrenoveras med förhoppningen att de ska återställas till sitt ursprungliga skick!

Vid genomgång inför vår underhållsplan noterades att sargen var sliten och sanden behövdes bytas ut. Enligt Boverket ska en sandlåda besiktas och kontrolleras flera gånger per år. Vi har därför i samråd med vår byggingenjör bestämt oss för att ta bort sandlådan och ersätta den med gräsmatta. På Arilds Plan precis intill vår förening byggs just nu en stor lekplats som invigs den 29 maj 2020 och vi hoppas att detta kan vara till tröst till de som använt sandlådan flitigt.

Nu när grillsäsongen kommit igång hoppas att vi alla kan njuta av våra fina grillplatser. För en ökad trivsel lämna gärna det så som ni hade önskat att det såg ut när ni anlänt!

 

Ha en underbar vår!
styrelsen för BRF Båstadsgården

 

Copyright © 2023 - BRF Båstadsgården.