INFORMATIONSBLAD NOVEMBER 2019

Postat November 23, 2019 i Hemsida Information

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandvarnare kommer att sättas upp i alla trappuppgångar. Som en del i brandskyddsarbetet samt för att underlätta för städpersonalen ska inga föremål (inklusive dörrmattor och krukväxter) förvaras i trappuppgångar. Innan 2019-12-31 ska alla föremål avlägsnas. Saker som därefter finns kvar kommer att bortforslas. Vi vill även återigen påpeka att alla lägenheter SKA ha brandvarnare enligt lag. Skulle ni ha problem att byta batteri eller sätta upp brandvarnare vänligen kontakta styrelsen så hjälper vi dig gärna.

Underhållsplan utförd kommer komma upp inom kort på hemsidan

Under året har en underhållsplan för föreningen utarbetats. Den kommer inom kort finnas tillgänglig på vår hemsida.

Hyreshöjning

I samråd med vår ekonomiska förvaltare Bredablick har styrelsen i år beslutat om en hyresökning om 7% från 2020-01-01. Beslutet har tagits med hänsyn till inflation, ökade omkostnader samt framtida underhåll.

Nya styrelsemedlemmar

På grund av stort manfall inför nästa år söker vi redan nu efter nya styrelsemedlemmar. Detta är din chans och stora möjlighet att påverka BRF Båstadsgårdens framtid! Hör av er till styrelsen vid intresse.

Radonmätning och Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Dosor för radonmätning är nu utdelade och mätningen igång.

Ett mindre antal lägenheter har fortsatt anmärkning på OVK som kräver åtgärd, det innebär att ventilationen som helhet fortsatt är underkänd. Stort tack till alla som åtgärdat anmärkningar, arbetet fortsätter dock tyvärr. Alla som återigen blivit underkända kommer att meddelas detta separat.

Styrelsen vill även önska alla medlemmar

God jul och Gott nytt år!

Copyright © 2020 - BRF Båstadsgården.