Information om Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Postat June 14, 2019 i Hemsida Information

Vår bostadsrättsförening är enligt lag ålagd att regelbundet göra en så kallad OVK för att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssytemet fungerar tillfredsställande. I vårt hus har vi självdragsventilation och ska genomföra OVK vart 6:e år. Under 2018 genomfördes en sådan i föreningen, men dessvärre med underkänt resultat. Väldigt många av lägenheterna har fått anmärkning(ar) och dessa ska åtgärdas för att säkerställa god ventilation. Föreningen kan annars bli skyldig att betala vite. Ansvaret för ventiler, filter och fläktar ligger enligt våra stadgar på bostadsrättsinnehavaren.

Berörda lägenheter har tilldelats information om åtgärdande av brister. Har du inte fått någon information betyder det att din lägenhet fått godkänt resultat och du behöver således inte vidta några åtgärder.

Åtgärder från styrelsen sida har dröjt och för detta ber vi om ursäkt. Dock kan poängteras att åtgärder troligen inte vidtagits efter tidigare OVK av föregående styrelse/r som också den med största sannolikhet varit underkänd då antalet lägenheter med anmärkning/ar är väldigt många.
Vi hoppas att vi i samarbete med er ska kunna säkerställa godkänd OVK snarast möjligt.

Vänligen,
Styrelsen Brf Båstadsgården

Copyright © 2020 - BRF Båstadsgården.