Inför renovering

Postat September 1, 2019 i Hemsida Information

Gällande badrums- och/eller köksrenoveringar

I god tid inför renovering av badrum och/eller kök ska styrelsen kontaktas. Detta gör du genom att skicka ett e-post till bastadsgarden@ownit.nu eller lämna en lapp i vår brevlåda. Innan du påbörjar renoveringen ska du också kontakta Tubus. Anledningen till att du ska kontakta Tubus är för att föreningen nyligen genomförde en relining och för att vår garanti ska gälla måste Tubus kontaktas. Vid renoveringen ska Tubus komma till er för att försegla redan relinade rör, detta gäller såväl kök som badrum. Dessutom är det vid renovering möjligt för Tubus att åtgärda eventuella brister som inte var möjliga att avhjälpa vid reliningen.

Tubus kommer fakturera föreningen för kostnaden avseende relining och försegling av redan relinade rör.

Vänligen kontakta Tubus enligt nedan och ta reda på vad som gäller för just din lägenhet. Tänk på att kontakta Tubus i god tid innan ni påbörjar renoveringen för att bestämma tid.

Har du originalbrunn i lägenheten? Föreningen står för dina kostnader för byte av gammal gjutjärnsgolvbrunn. Viktigt här är att du ber utföraren specificera och separera kostnad för material och byte från dina övriga kostnader.

Kontaktuppgifter till Tubus:
Tobias Asplund
Telefonnummer: 0709 20 61 54
E-post: tobias.asplund@tubussystem.se
www.tubussystem.se

Copyright © 2020 - BRF Båstadsgården.