INFOBLAD OKTOBER 2019

Postat October 5, 2019 i Hemsida Information

Nya riktlinjer vid renovering av badrum och kök.

Inför renovering ska i god tid:
– Styrelsen kontaktas via e-post eller lapp i vår brevlåda
– Tubus kontaktas, för eventuell försegling av redan relinade rör alternativt åtgärd av eventuella brister som inte var möjliga att åtgärda under reliningen 2018, eventuella kostnader faktureras föreningen

Kontaktuppgifter till Tubus finns på föreningens hemsida eller kan förmedlas av styrelsen.

Andrahandsuthyrning

Det har kommit till styrelsens kännedom att flertalet uthyrningar sker utan styrelsens medgivande. Med hänvisning till föreningens stadgar är du som medlem skyldig att höra av dig till styrelsen och ansöka om tillstånd innan andrahandsuthyrning sker.

Radonmätning

Föreningen är ålagda enligt lag att i år utföra radonmätning i vår boendemiljö. Mätningen utförs genom att små dosor placeras ut i ett antal lägenheter fördelade över samtliga trapphus och våningsplan. Utvalda lägenhetsinnehavare tillfråga och får ytterligare information om mätningen.

Brandsäkerhet

Styrelsen har under sommaren installerat brandsläckare, brandvarnare samt tillhörande skyltning i gemensamma utrymmen som en del i brandskyddsarbetet. Vi vill informera om att du som lägenhetsinnehavare ansvarar för följande:

– Att din lägenhet har en fungerande brandvarnare.
– Inga föremål placeras i allmänna utrymmen
– Inga brandfarliga gaser, vätskor eller explosiva ämnen får förvaras på vindar eller i källare.
– Dörrar i anslutning till vindar och källare bör hållas stängda och låsta.

Ny fastighetsförvaltare

– Föreningen har sedan 2019-09-01 Hagtorn som ny fastighetsförvaltare. Bredablick är kvar som ekonomisk förvaltare. Kontaktuppgifter finns att tillgå i varje trapphus och på hemsidan.

Händer i föreningen

– Upprustat lusthuset
– Brandsäkrat gemensamma utrymmen
– Införskaffat nya torkskåp för samtliga tvättstugor
– OVK-ombesiktning (information utdelas separat, påbörjad)
– Radonmätning (beställd)
– Byte av fjärrvärmeväxlare (beställd)
– Diskussioner om låsbyte och olika alternativ
– Upprustning av ytterdörrar (planerat till våren)
– Nytt staket och häckplantering på Spånehusvägen
– Diverse underhåll av innergården diskuteras och planeras inför kommande säsong

Vänliga hälsningar,
styrelsen

Copyright © 2020 - BRF Båstadsgården.