GLÖM INTE TESTA DIN BRANDVARNARE

Postat November 4, 2019 i Hemsida Information

Genom att ha en fungerande brandvarnare kan du rädda liv och hem!

  1. I Sverige saknar 400 000 hushåll en fungerande brandvarnare.
  2. Brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut.
  3. Se till att din brandvarnare fungerar. Det kan vara skillnaden mellan liv och död.

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en påminnelsetjänst där du kan välja om du vill ha en påminnelse om att testa din brandvarnare en gång om året, en gång i halvåret eller oftare än så. Du registrerar ditt svenska mobilnummer på aktivmotbrand.msb.se och väljer hur ofta du vill ha påminnelsen, klicka därefter på skicka.

Copyright © 2020 - BRF Båstadsgården.