InformationFÖRENINGEN VILL VÄLKOMNA DEN NYA STYRELSEN FÖR 2020/2021.

June 2, 2020 - 2:58 pm

Vilka som ingår i styrelsen finner du här.

Du når styrelsen i första hand genom att e-posta till bastadsgarden@ownit.nu.
Styrelsens brevlåda finns på baksidan av hus 1, Spånehusvägen 56,
vid källarnedgången närmast Nobelvägen.

RENOVERING AV ENTRÉPARTIER

May 10, 2020 - 1:40 pm

Schööns Måleri AB påbörjade under vecka 18 renoveringen av våra entrépartier. Målaren kommer sätta upp meddelande om när ert entréparti är under behandling. Ni behöver då vara extra försiktiga så att ni inte får olja/medel på era kläder.

Är det något ni undrar kan ni alltid fråga målaren som är på plats eller kontakta Schööns Måleri. Telefonnummer hittar ni på lapparna som sitter på anslagstavlan i er entré.

Vill ni se resultatet så är entrépartiet på Nobelvägen 117D färdigt.

Hälsningar
Styrelsen

ÅRSSTÄMMA 2020

May 9, 2020 - 2:27 pm

Alla medlemmar i föreningen fick under gårdagen en kallelse (ni hittar den även här kallelse årsstämma) till föreningens årsstämma i sitt brevinkast. Årsredovisningen har skickats till Bredablick för tryck och kommer att delas ut till er så snart som möjligt. Vi kommer även att ha några exemplar tillgängliga på stämman. Stämman kommer hållas den 2 juni 2020 kl 18.00 på vår innergård. Föreningen kommer bjuda på enklare mat som är vegetarisk. Vill du ha mat måste du anmäla dig senast den 26 maj 2020. Du kan antingen anmäla dig via talongen som är längst ner i kallelsen, eller skicka e-post till bastadsgarden@ownit.nu. Vi behöver ditt namn, lägenhetsnummer, hur många som kommer från hushållet och eventuell specialkost. Om du inte kan delta fysiskt på mötet är det möjligt att rösta via ombud, då behöver ombudet ha med sig en fullmakt. Fullmakt kan du skriva ut här: fullmakt föreningsstämma. Behöver du hjälp med att skriva ut fullmakten, hör av dig till styrelsen i god tid innan stämman.

Det är helt okej att dyka upp på stämman utan att ha anmält sig, men vi beställer mat utifrån antalet anmälda.

Vi ses på stämman
Styrelsen

INFORMATIONSBREV APRIL 2020

April 20, 2020 - 5:38 am

Årsstämma

Förhoppningsvis har ni redan tagit del av så har vi med anledning av coronaviruset/covid-19 beslutat att flytta årsstämman till senare. Enligt våra stadgar ska stämman hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, om regeringen inte beslutar något annat. Vi, precis som många andra, följer utvecklingen av coronaviruset/covid-19.

I enlighet med våra stadgar kommer kallelsen utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen kan du skicka intresseanmälan till bastadsgarden@ownit.nu, lägga en lapp i vår postlåda eller anmäla ditt intresse direkt på plats vid den kommande stämman.

Renoveringar, reparationer och förändringar i föreningen sedan årsstämman 2019

Vi har upprättat en underhållningsplan och har under det gångna året gjort både större och mindre förändringar utifrån denna. Under tiden som gått har vi även fått prioritera om för att uppfylla lagkrav.

Vi har haft stort fokus på brandsäkerhet och ett systematiskt brandskyddsarbete har påbörjats. Detta innebär att Hagtorn varje månad går en brandskyddsrond och ser till så att brandsäkerheten når upp till Myndighet för Skydd och Beredskap krav.

Vi har även installerat brandvarnare i källare och vindsutrymmen samt två brandvarnare i varje trappuppgång. Brandsläckare har placerats vid tvättstugor, sophuset och i varje brandcell på vinden.

För att efterleva reglerna kring brandceller och för att undvika spridning av eventuell brand har vi installerat dörrstängare på käll- och vindsdörrar. Notera att utrymningsvägen i källaren är ut mot innergården och är markerad med utrymningsväg skylt.

Det tidigare trasiga trästaketet på Spånehusvägen har rivits ner och ersatts med ett Gunnebostaket. I höst ska det planteras avenbokhäck på insidan av staketet så att staketet passar in bättre med den befintliga avenbokshäcken som finns vid gavlarna kring husen. Vi har fått lite frågor kring valet av staket, vi valde Gunnebostaketet på grund av att det är ett prisvärt och mer tåligt alternativ till ett staket i trä samt att de kommande buskarna ska formas runt staketet. Det tidigare trasiga staketet föll utanför vår tomtgräns och utgjorde en risk med lösa spikar och plankor.

Vi har inlett en god relation med Hagtorn Fastighetsservice och ser framemot ett fortsatt gott samarbete. Vi hoppas att våra grönytor ska se bättre ut än någonsin, utfyllnad av växter och buskar samt beskärning av träd utförs med jämna mellanrum och vi hoppas att detta ska öka trivseln.

Under vår och sommar kommer alla ytterdörrar till trappuppgångarna totalrenoveras med förhoppningen att de ska återställas till sitt ursprungliga skick!

Vid genomgång inför vår underhållsplan noterades att sargen var sliten och sanden behövdes bytas ut. Enligt Boverket ska en sandlåda besiktas och kontrolleras flera gånger per år. Vi har därför i samråd med vår byggingenjör bestämt oss för att ta bort sandlådan och ersätta den med gräsmatta. På Arilds Plan precis intill vår förening byggs just nu en stor lekplats som invigs den 29 maj 2020 och vi hoppas att detta kan vara till tröst till de som använt sandlådan flitigt.

Nu när grillsäsongen kommit igång hoppas att vi alla kan njuta av våra fina grillplatser. För en ökad trivsel lämna gärna det så som ni hade önskat att det såg ut när ni anlänt!

 

Ha en underbar vår!
styrelsen för BRF Båstadsgården

 

ÅRSSTÄMMA FLYTTAD

April 8, 2020 - 2:12 pm

Vi har tidigare gått ut med information om att föreningen kommer hålla årsstämma i slutet av april 2020. Vi kommer, på grund av corona, inte kunna hålla stämman som planerat. I dagsläget är det inte bestämt när stämman kommer att hållas. Enligt våra stadgar ska stämman hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, om regeringen inte beslutar något annat. Vi, precis som många andra, följer utvecklingen av coronaviruset/covid-19. Vi förlitar oss på Folkhälsomyndighetens och regeringens information och rekommendationer.

I enlighet med våra stadgar kommer kallelsen utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen kan du skicka intresseanmälan till bastadsgarden@ownit.nu, lägga en lapp i vår postlåda eller anmäla ditt intresse direkt på plats vid den kommande stämman.

Underhållsarbete – avstängt vatten

February 13, 2020 - 9:11 am

Det pågår underhållsarbete i föreningen och med anledning av detta är vattnet avstängt fram till kl 16 idag, torsdagen den 13 februari 2020.

Det kom till styrelsens kännedom först idag att detta påverkar båda husen. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

Gällande Nobelvägen: Enligt uppgift finns det kallvatten och det går även bra att använda kranarna.

Gällande Spånehusvägen: informationen som står på portarna är det som gäller.

Styrelsen

CONTAINER 14-16 FEBRUARI

January 23, 2020 - 6:37 pm

Containern kommer att vara uppställd på gården från fredagen den 14 februari till söndagen den 16 februari 2020.

  • Dela eller ta sönder större föremål så att alla får möjlighet att kasta sitt bråte.
  • Tänk miljömässigt och sortera det som ska kastas i våra behållare som finns i miljöhuset.
  • Bråte från lägenhetsrenovering bortforslas på medlemmens egen bekostnad.

Har ni vitvaror som behöver bortforslas – kontakta styrelsen via mail (bastadsgarden@ownit.nu) eller lämna en lapp i vår brevlåda, Spånehusvägen 56 källarnedgången närmast Nobelvägen.

Hälsningar,
Styrelsen

FÖRENINGEN BEHÖVER DIG

January 13, 2020 - 3:20 pm

Vi har glädjen att meddela föreningens medlemmar att flertalet platser i föreningens styrelse blir tillgängliga för nya hungriga individer villiga att föra föreningen med stadig hand in i det nya decenniet.

Föreningen måste enligt lag ha en styrelse och en styrelseordförande. Om föreningen inte får ihop en styrelse måste föreningen likvideras. Med andra ord, utan styrelse ingen bostadsrättsförening.

Styrelsen väljs på föreningsstämman som i år hålls 2020-04-21.

Föreningens styrelse ansvarar för följande:
· Beslutar om firmateckningen
· Kallar medlemmarna till föreningsstämman
· Företräder föreningen
· Ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
· Ansvarar för att årsredovisningar upprättas
· Rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
· Anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket

Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden. Ett arvode om tre prisbasbelopp fördelas bland medlemmar i styrelsen.

Den 25/2 har du möjlighet att träffa styrelsen och ställa frågor. Vi kommer att vara i styrelserummet i källaren på huset på Spånehusvägen mellan klockan 17.00-18.30 och bjuder på lite fika.

Om du är intresserad skicka intresseanmälan till bastadsgarden@ownit.nu, lägg en lapp på vår postlåda eller gör en anmälan direkt på plats den 25/2. Vi behöver ha in din anmälan, inte bindande, senast den 1 april.

Med hopp om många svar,

Styrelsen

MOTIONER

- 3:17 pm

För de medlemmar som önskar lämna motioner till stämman ska dess vara styrelsen tillhanda senast 29 februari 2020.
Mall för motionens utförande finner ni nedan. Frågor som inte motioneras i tid kommer ej behandlas på stämman.

Formell kallelse till stämman kommer vara medlemmarna tillhanda enligt stadgar.

Motioner skickas till styrelsens e-mail alternativt lämnas i styrelsens brevlåda.
Styrelsens e-mailadess: bastadsgarden@ownit.nu

Motionsmall:

Motion till brf namn
Rubrik – informativ och tydlig

Bakgrund – Vad är anledningen till att motionen behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.

Motivering – Beskriv problemet och varför det finns behov att lösa frågan. Beskriv även eventuella hinder eller problem.

Förslag till beslut/yrkande – Beskriv förslaget till beslut/yrkande

Bifoga eventuella bilagor

Ombesiktning OVK

December 17, 2019 - 10:11 am

Här finner ni protokollet från ombesiktning OVK. Om er lägenhet ej finns med i listan betyder det att den inte har några anmärkningar. Observera att samtliga lägenheter måste godkännas för att besiktningsresultatet för föreningen ska kunna bli godkänt. 

Besiktningsprotokoll Brf Båstadsgården (klickbar länk) första sidan avser Nobelvägen 117 och andra sidan avser Spånehusvägen 56.

Copyright © 2023 - BRF Båstadsgården.