HemsidaUnderhållsarbete – avstängt vatten

February 13, 2020 - 9:11 am

Det pågår underhållsarbete i föreningen och med anledning av detta är vattnet avstängt fram till kl 16 idag, torsdagen den 13 februari 2020.

Det kom till styrelsens kännedom först idag att detta påverkar båda husen. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

Gällande Nobelvägen: Enligt uppgift finns det kallvatten och det går även bra att använda kranarna.

Gällande Spånehusvägen: informationen som står på portarna är det som gäller.

Styrelsen

CONTAINER 14-16 FEBRUARI

January 23, 2020 - 6:37 pm

Containern kommer att vara uppställd på gården från fredagen den 14 februari till söndagen den 16 februari 2020.

  • Dela eller ta sönder större föremål så att alla får möjlighet att kasta sitt bråte.
  • Tänk miljömässigt och sortera det som ska kastas i våra behållare som finns i miljöhuset.
  • Bråte från lägenhetsrenovering bortforslas på medlemmens egen bekostnad.

Har ni vitvaror som behöver bortforslas – kontakta styrelsen via mail (bastadsgarden@ownit.nu) eller lämna en lapp i vår brevlåda, Spånehusvägen 56 källarnedgången närmast Nobelvägen.

Hälsningar,
Styrelsen

MOTIONER

January 13, 2020 - 3:17 pm

För de medlemmar som önskar lämna motioner till stämman ska dess vara styrelsen tillhanda senast 29 februari 2020.
Mall för motionens utförande finner ni nedan. Frågor som inte motioneras i tid kommer ej behandlas på stämman.

Formell kallelse till stämman kommer vara medlemmarna tillhanda enligt stadgar.

Motioner skickas till styrelsens e-mail alternativt lämnas i styrelsens brevlåda.
Styrelsens e-mailadess: bastadsgarden@ownit.nu

Motionsmall:

Motion till brf namn
Rubrik – informativ och tydlig

Bakgrund – Vad är anledningen till att motionen behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.

Motivering – Beskriv problemet och varför det finns behov att lösa frågan. Beskriv även eventuella hinder eller problem.

Förslag till beslut/yrkande – Beskriv förslaget till beslut/yrkande

Bifoga eventuella bilagor

Ombesiktning OVK

December 17, 2019 - 10:11 am

Här finner ni protokollet från ombesiktning OVK. Om er lägenhet ej finns med i listan betyder det att den inte har några anmärkningar. Observera att samtliga lägenheter måste godkännas för att besiktningsresultatet för föreningen ska kunna bli godkänt. 

Besiktningsprotokoll Brf Båstadsgården (klickbar länk) första sidan avser Nobelvägen 117 och andra sidan avser Spånehusvägen 56.

AVGIFTSHÖJNING 1 JANUARI 2020

- 10:00 am

Som ni säkert läst i vårt senaste nyhetsbrev, och sett på de nya avierna, höjs månadsavgiften till föreningen med 7% från och med 1 januari 2020.

Höjningen görs för att föreningens intäkter ska täcka framtida underhåll. Höjningen rekommenderades av vår ekonomiska förvaltare. 2016 och 2017 höjdes hyran med 3% vardera år, 2018 och 2019 gjordes inga höjningar, med de två föregående årens icke-höjningar i åtanke är nog ökningen med 7% sett över två år inte orimlig. Bredablick anser att marginalerna vår förra förvaltare rekommenderade var aningen snäva. Exempelvis är ränteläget nu väldigt fördelaktigt, men extra marginaler kan vara nyttigt på sikt om ränteläget förändras.

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen via e-post.

UNDERHÅLLSPLAN

December 10, 2019 - 4:13 pm

Vår underhållsplan hittar ni här (klickbar länk). På de två sista sidorna finner ni vår sammanställning för planerade underhåll de kommande tio åren.

Har ni några frågor är ni välkomna att skicka ett e-post till oss.

God jul och gott nytt år,
Styrelsen

INFORMATIONSBLAD NOVEMBER 2019

November 23, 2019 - 7:02 pm

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandvarnare kommer att sättas upp i alla trappuppgångar. Som en del i brandskyddsarbetet samt för att underlätta för städpersonalen ska inga föremål (inklusive dörrmattor och krukväxter) förvaras i trappuppgångar. Innan 2019-12-31 ska alla föremål avlägsnas. Saker som därefter finns kvar kommer att bortforslas. Vi vill även återigen påpeka att alla lägenheter SKA ha brandvarnare enligt lag. Skulle ni ha problem att byta batteri eller sätta upp brandvarnare vänligen kontakta styrelsen så hjälper vi dig gärna.

Underhållsplan utförd kommer komma upp inom kort på hemsidan

Under året har en underhållsplan för föreningen utarbetats. Den kommer inom kort finnas tillgänglig på vår hemsida.

Hyreshöjning

I samråd med vår ekonomiska förvaltare Bredablick har styrelsen i år beslutat om en hyresökning om 7% från 2020-01-01. Beslutet har tagits med hänsyn till inflation, ökade omkostnader samt framtida underhåll.

Nya styrelsemedlemmar

På grund av stort manfall inför nästa år söker vi redan nu efter nya styrelsemedlemmar. Detta är din chans och stora möjlighet att påverka BRF Båstadsgårdens framtid! Hör av er till styrelsen vid intresse.

Radonmätning och Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Dosor för radonmätning är nu utdelade och mätningen igång.

Ett mindre antal lägenheter har fortsatt anmärkning på OVK som kräver åtgärd, det innebär att ventilationen som helhet fortsatt är underkänd. Stort tack till alla som åtgärdat anmärkningar, arbetet fortsätter dock tyvärr. Alla som återigen blivit underkända kommer att meddelas detta separat.

Styrelsen vill även önska alla medlemmar

God jul och Gott nytt år!

GLÖM INTE TESTA DIN BRANDVARNARE

November 4, 2019 - 8:06 am

Genom att ha en fungerande brandvarnare kan du rädda liv och hem!

  1. I Sverige saknar 400 000 hushåll en fungerande brandvarnare.
  2. Brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut.
  3. Se till att din brandvarnare fungerar. Det kan vara skillnaden mellan liv och död.

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en påminnelsetjänst där du kan välja om du vill ha en påminnelse om att testa din brandvarnare en gång om året, en gång i halvåret eller oftare än så. Du registrerar ditt svenska mobilnummer på aktivmotbrand.msb.se och väljer hur ofta du vill ha påminnelsen, klicka därefter på skicka.

INFOBLAD OKTOBER 2019

October 5, 2019 - 5:55 am

Nya riktlinjer vid renovering av badrum och kök.

Inför renovering ska i god tid:
– Styrelsen kontaktas via e-post eller lapp i vår brevlåda
– Tubus kontaktas, för eventuell försegling av redan relinade rör alternativt åtgärd av eventuella brister som inte var möjliga att åtgärda under reliningen 2018, eventuella kostnader faktureras föreningen

Kontaktuppgifter till Tubus finns på föreningens hemsida eller kan förmedlas av styrelsen.

Andrahandsuthyrning

Det har kommit till styrelsens kännedom att flertalet uthyrningar sker utan styrelsens medgivande. Med hänvisning till föreningens stadgar är du som medlem skyldig att höra av dig till styrelsen och ansöka om tillstånd innan andrahandsuthyrning sker.

Radonmätning

Föreningen är ålagda enligt lag att i år utföra radonmätning i vår boendemiljö. Mätningen utförs genom att små dosor placeras ut i ett antal lägenheter fördelade över samtliga trapphus och våningsplan. Utvalda lägenhetsinnehavare tillfråga och får ytterligare information om mätningen.

Brandsäkerhet

Styrelsen har under sommaren installerat brandsläckare, brandvarnare samt tillhörande skyltning i gemensamma utrymmen som en del i brandskyddsarbetet. Vi vill informera om att du som lägenhetsinnehavare ansvarar för följande:

– Att din lägenhet har en fungerande brandvarnare.
– Inga föremål placeras i allmänna utrymmen
– Inga brandfarliga gaser, vätskor eller explosiva ämnen får förvaras på vindar eller i källare.
– Dörrar i anslutning till vindar och källare bör hållas stängda och låsta.

Ny fastighetsförvaltare

– Föreningen har sedan 2019-09-01 Hagtorn som ny fastighetsförvaltare. Bredablick är kvar som ekonomisk förvaltare. Kontaktuppgifter finns att tillgå i varje trapphus och på hemsidan.

Händer i föreningen

– Upprustat lusthuset
– Brandsäkrat gemensamma utrymmen
– Införskaffat nya torkskåp för samtliga tvättstugor
– OVK-ombesiktning (information utdelas separat, påbörjad)
– Radonmätning (beställd)
– Byte av fjärrvärmeväxlare (beställd)
– Diskussioner om låsbyte och olika alternativ
– Upprustning av ytterdörrar (planerat till våren)
– Nytt staket och häckplantering på Spånehusvägen
– Diverse underhåll av innergården diskuteras och planeras inför kommande säsong

Vänliga hälsningar,
styrelsen

Inför renovering

September 1, 2019 - 9:59 am

Gällande badrums- och/eller köksrenoveringar

I god tid inför renovering av badrum och/eller kök ska styrelsen kontaktas. Detta gör du genom att skicka ett e-post till bastadsgarden@ownit.nu eller lämna en lapp i vår brevlåda. Innan du påbörjar renoveringen ska du också kontakta Tubus. Anledningen till att du ska kontakta Tubus är för att föreningen nyligen genomförde en relining och för att vår garanti ska gälla måste Tubus kontaktas. Vid renoveringen ska Tubus komma till er för att försegla redan relinade rör, detta gäller såväl kök som badrum. Dessutom är det vid renovering möjligt för Tubus att åtgärda eventuella brister som inte var möjliga att avhjälpa vid reliningen.

Tubus kommer fakturera föreningen för kostnaden avseende relining och försegling av redan relinade rör.

Vänligen kontakta Tubus enligt nedan och ta reda på vad som gäller för just din lägenhet. Tänk på att kontakta Tubus i god tid innan ni påbörjar renoveringen för att bestämma tid.

Har du originalbrunn i lägenheten? Föreningen står för dina kostnader för byte av gammal gjutjärnsgolvbrunn. Viktigt här är att du ber utföraren specificera och separera kostnad för material och byte från dina övriga kostnader.

Kontaktuppgifter till Tubus:
Tobias Asplund
Telefonnummer: 0709 20 61 54
E-post: tobias.asplund@tubussystem.se
www.tubussystem.se

Copyright © 2020 - BRF Båstadsgården.