ÅRSSTÄMMA FLYTTAD

Postat April 8, 2020 i Hemsida Information

Vi har tidigare gått ut med information om att föreningen kommer hålla årsstämma i slutet av april 2020. Vi kommer, på grund av corona, inte kunna hålla stämman som planerat. I dagsläget är det inte bestämt när stämman kommer att hållas. Enligt våra stadgar ska stämman hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, om regeringen inte beslutar något annat. Vi, precis som många andra, följer utvecklingen av coronaviruset/covid-19. Vi förlitar oss på Folkhälsomyndighetens och regeringens information och rekommendationer.

I enlighet med våra stadgar kommer kallelsen utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen kan du skicka intresseanmälan till bastadsgarden@ownit.nu, lägga en lapp i vår postlåda eller anmäla ditt intresse direkt på plats vid den kommande stämman.

Copyright © 2023 - BRF Båstadsgården.